cabonlinegroup-hero-railway

Cabonline Group

NO NAME

Extern information

Cabonline ger marknaden löpande information om koncernens utveckling och finansiella ställning

Cabonline använder en mängd förfaranden, kontroller och system för att säkerställa att vi kan förse marknaden med lämplig och korrekt information som krävs av tillämplig lag samt enligt god företagspraxis, inklusive kraven i EU:s förordning om marknadsmissbruk (Mar) och i Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

Finansiell information lämnas regelbundet i form av:

  • Delårsrapporter, som publiceras som pressmeddelanden

  • Årsredovisning

  • Pressmeddelanden om nyheter och viktiga händelser

  • Presentationer och telefonkonferenser för finansanalytiker, investerare och media

  • Presentationer för finansanalytiker och investerare i samband med kapitalmarknadsdagar och "road shows" etc.

Samtliga rapporter, presentationer och pressmeddelanden publiceras här på koncernens webbplats.