cabonlinegroup-hero-railway

Cabonline Group

NO NAME

Finansiella mål

Styrelsen för Cabonline Group Holding AB (publ) har fattat beslut om finansiella mål för koncernen.

MålBeskrivning
Tillväxt > 5 %Årlig omsättningstillväxt om mer än 5 procent, på medellång sikt. Tillväxten ska nås genom en kombination av organisk tillväxt och tilläggsförvärv.
Justerad EBITA marginal > 4 %En justerad EBITA-marginal om mer än 4 procent, på medellång sikt.