Cabonline Group

Finansiella mål
Om Cabonline
Detta är Cabonline
Vår affärsmodell
Vår strategi
Marknad
Våra varumärken
Vårt styrkort – balansplattan
Våra kärnvärden
Vår historia
Investerare
Finansiella mål
Finansiella rapporter
Omklassificeringar
Obligation
Obligationsvillkor
Prospekt
Övriga dokument
Pressmeddelanden och nyheter
Kalender
Presentationer
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
Extern information
Uppförandekod
Bolagsordning
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstämmor
Extra bolagsstämma oktober 2023
Årsstämma 2023
Årsstämma 2022
Extra bolagsstämma januari 2022
Årsstämma 2021
Extra bolagsstämma september 2020
Årsstämma 2020
Årsstämma 2019
Valberedning
Extra bolagsstämma November 2018
Årsstämma 2018
Extra bolagsstämma November 2017
Årsstämma 2017
Styrelsen
Styrelsens sammansättning
Styrelsens arbete
Ersättning till styrelsen
Styrelsens utskott
Ledning
Ledningens sammansättning
Ersättning till ledande befattningshavare
Revisor
Hållbarhet
Hållbarhetsrapporter
Uppförandekod
Media
Pressmeddelanden och nyheter
Prenumerera
Bilder
Kontakt
Mediakontakt
Visselblåsarsystem

Finansiella mål

Styrelsen för Cabonline Group Holding AB (publ) har fattat beslut om finansiella mål för koncernen.

MålBeskrivning
Tillväxt > 5 %Årlig omsättningstillväxt om mer än 5 procent, på medellång sikt. Tillväxten ska nås genom en kombination av organisk tillväxt och tilläggsförvärv.
Justerad EBITA marginal > 4 %En justerad EBITA-marginal om mer än 4 procent, på medellång sikt.
Om Cabonline
Detta är Cabonline
Vår affärsmodell
Vår strategi
Marknad
Våra varumärken
Vårt styrkort – balansplattan
Våra kärnvärden
Vår historia
Investerare
Finansiella mål
Finansiella rapporter
Omklassificeringar
Obligation
Obligationsvillkor
Prospekt
Övriga dokument
Pressmeddelanden och nyheter
Kalender
Presentationer
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
Extern information
Uppförandekod
Bolagsordning
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstämmor
Extra bolagsstämma oktober 2023
Årsstämma 2023
Årsstämma 2022
Extra bolagsstämma januari 2022
Årsstämma 2021
Extra bolagsstämma september 2020
Årsstämma 2020
Årsstämma 2019
Valberedning
Extra bolagsstämma November 2018
Årsstämma 2018
Extra bolagsstämma November 2017
Årsstämma 2017
Styrelsen
Styrelsens sammansättning
Styrelsens arbete
Ersättning till styrelsen
Styrelsens utskott
Ledning
Ledningens sammansättning
Ersättning till ledande befattningshavare
Revisor
Hållbarhet
Hållbarhetsrapporter
Uppförandekod
Media
Pressmeddelanden och nyheter
Prenumerera
Bilder
Kontakt
Mediakontakt
Visselblåsarsystem