cabonlinegroup-hero-railway

Cabonline Group

NO NAME

Vår affärsmodell

co-group-model

Cabonline driver sin verksamhet huvudsakligen genom en franchisemodell med fristående åkerier. Affärsmodellen karakteriseras av låg kapitalbindning, begränsat investeringsbehov samt stor skalbarhet. Det är åkerierna som äger bilarna, sköter transporterna och anställer förarna. Cabonline svarar för kundrelationerna, varumärken, prissättning och de tekniska plattformarna. Cabonline äger också de offentligt upphandlade kontrakten samt avtalen med företagskunder. För att få tillgång till dessa resurser betalar åkerierna en fast och en rörlig avgift till Cabonline.