cabonlinegroup-hero-railway

Cabonline Group

NO NAME

Vårt ansvar

Cabonline har en viktig roll i samhället. I samarbete med våra anslutna åkerier ser vi till att människor kommer dit de ska på ett tryggt och effektivt sätt, samtidigt som vi skapar arbetstillfällen för många. Vi strävar efter att ständigt utveckla verksamheten i takt med omvärlden.

Vår verksamhet innefattar, utöver våra direkt anställda och resurser, ett nätverk av fristående åkerier med taxifordon samt dess förare. Detta gör att vår påverkan är långt större än den vi direkt kontrollerar i första ledet. En stor utmaning, men också en enorm möjlighet när vi ser till vårt ansvar och verkan.

Som ett marknadsledande taxiföretag i Norden är vi en del av den nordiska infrastrukturen. I kraft av vår storlek har vi ett ansvar i vår bransch för en hållbar samhällsutveckling. Vi ska därför gå före och vara pådrivande inom de områden där vi kan göra skillnad. Detta gör vi genom att arbeta på ett strukturerat sätt och genom att integrera hållbarhet i det dagliga arbetet.

Läs mer om hur vi tar oss ann utmaningarna vi ser runt oss i vår Hållbarhetsrapport.

Trafic image