cabonlinegroup-hero-railway

Cabonline Group

NO NAME

En hållbar strategi

För att bli konkreta avseende åtaganden och aktiviteter inom hållbarhetsområdet har vi sorterat vårt arbete utifrån: Miljömässig hållbarhet, Social hållbarhet och Hållbar verksamhetsstyrning. Under respektive område ryms sedan uttalade åtaganden, mål, nyckelinitiativ samt prioriterade aktiviteter. Vi har även kartlagt vårt arbete utifrån riktlinjerna för FN:s globala hållbarhetsmål. Läs om hur vi ser på vår roll i samhället och detaljer om vårt arbete i vår hållbarhetsrapport.

Hallbar_strategi_2024